Binnen Asterix Avo vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan.  Leden, trainers, bestuur en ouders van minderjarige leden respecteren over het algemeen elkaars grenzen.  Deze grenzen zijn meestal vanzelfsprekend maar soms komt het helaas voor dat het gedrag van de ander te ver gaat.  Hierdoor voel je je misschien niet meer veilig in je team of binnen de club.

Wanneer een ander jou lastig valt met zijn/ haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie moet oplossen, kun je verschillende dingen doen.  Je kan de hulp inroepen van  verschillende mensen: ouders, een teamgenoot, trainer, coach of bestuur.

Je kan echter ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Asterix Avo.  Tegen deze persoon kan je zeggen wat je vervelend vindt in het gedrag van de ander.  Zij/hij fungeert in eerste instantie als klankbord en kan je helpen zoeken naar een oplossing.  Indien noodzakelijk of gewenst kan zij/hij je ook doorverwijzen naar een andere instantie.

Praat er in ieder geval over want uiteindelijk moet jij gewoon met plezier in een veilige omgeving kunnen volleyballen.

De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor leden, ouders, trainers, coaches en vrijwilligers. 
Voor Asterix Avo is Martine Meyvis (martinemeyvis@hotmail.com of GSM 0473 91 02 42) beschikbaar.  Je kan bij haar terecht over alles wat je dwars zit.

Wat is ongewenst gedrag?

 • Verbale agressie (bv. roepen, schelden, roddelen, …)
 • Fysieke agressie (bv. geweld, slaan, …)
 • Psychische agressie (bv. pesten, chanteren, discriminatie, …)
 • Seksuele intimidatie (bv. seksueel getinte opmerking maken, ongewenst fysiek contact, aanranding, verkrachting)

Het is niet altijd duidelijk wat ongewenst gedrag is maar weet dat in alle situaties geldt “wat ongewenst is, bepaalt de persoon zelf”.  Ongewenst gedrag is alle gedrag dat door de persoon in kwestie als ongewenst wordt ervaren.

Doel van de aanstelling van een vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met ongewenst gedrag.

Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon:

 • luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller
 • vormt zich een beeld van de situatie en probeert in te schatten welke stappen verder noodzakelijk zijn
 • biedt de eerste ondersteuning
 • maakt een inschatting van de ernst van de situatie
 • geeft advies over te nemen stappen
 • begeleidt, indien gewenst, bij de te ondernemen stappen richting een oplossing
 • gaat waar mogelijk preventief te werk. Bij signalering van mogelijke problemen op het gebied van ongewenst gedrag, wordt dit met betrokkenen besproken
 • beantwoordt vragen, verwijst door, adviseert of toetst het al dan niet overschrijden van grenzen
 • bij geruchten van klachten, onderzoekt hij/zij of deze klachten werkelijk bestaan
 • maakt een registratie en schriftelijk verslag van vragen/klachten
 • geeft ondersteuning, indien het een strafbaar feit betreft (aanranding, verkrachting, …) bij het doen van aangifte bij de politie.

Alleen met toestemming van de persoon zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen bij betrokken worden.

Net als elke burger kunnen ouders of de sporter gratis en indien nodig anoniem hulplijnen of instanties contacteren.  Hieronder reiken wij een aantal hulpdiensten aan:

 • Kinderen en jongeren: www.awel.be of bel 102 (elke dag telefonisch via telefoonnummer 102 van 16 uur tot 22 uur, of chatten tussen 18 uur tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen)
 • Chatwww.nupraatikerover.be (maandag- en woensdagavond van 19u tot 22u en op dinsdag- en donderdagavond van 18.30u tot 21.30u)
 • Teleonthaal: Bel 106, www.tele-onthaal.be (7/7 en 24/24) en chat (elke avond van 18u tot 23u en woensdag- en zondagnamiddag van 15u tot 23u)
 • Hulplijn ‘geweld, misbruik en kindermishandeling’ 
  Bel 1712 of www.1712.be (van 9u tot 17u – mailen kan altijd)
 • Je eigen huisarts
 • Politie: www.lokalepolitie.be, bel 101 of 112 (Europees noodnummer)
 • Dringende medische hulp: Bel 112
 • Child Focus (vermist of seksueel misbruik van kinderen): www.childfocus.be of bel 116000
 • Sensoa (opleiding bij preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag): www.sensoa.be
 • VOICE (Universiteit Antwerpen, bij nood adviseren zij): www.voicesfortruthanddignity.eu
 • ICES (Internationaal Centrum Ethiek in de sport): www.ethicsandsport.com en www.sportmetgrenzen.be
 • Preventieve hulp voor daders: Stop it now! Bel 0800 200  50(dinsdag 15u tot 19u, woensdag 9.30u-12.30u en vrijdag 12u-15u) of vragen@stopitnow.be