Missie

Het verzekeren van een kwalitatief, hoogstaand aanbod van volleybalmogelijkheden voor dames en meisjes en dit voor ieder niveau, in een aangename en respectvolle sfeer.

Visie

Asterix Avo is een club waarvan de nationale & internationale uitstraling steunt op het LIGA A team, waarmee we steeds willen meedraaien aan de top.
Tegelijkertijd breidt de jeugdwerking zich verder uit over alle deelgemeenten van Groot-Beveren, om zo een garantie te bieden voor de toekomst. Asterix Avo biedt jongeren graag de kans om zich op sportief vlak zo goed mogelijk te ontwikkelen binnen de juist omkadering.
Onze waarden steunen op drie pijlers: opleiding, prestaties, gezellige sfeer Het evenwicht tussen deze driepijlers kan in elke ploeg anders liggen.

Opleiding : continu verbetering, zowel op individueel als collectief niveau
Prestaties : altijd met een winnersmentaliteit op het veld staan
Gezellige sfeer : sportbeoefening moet leuk blijven

Asterix Avo tolereert ook geen enkele vorm van discriminatie, noch op basis van kleur, ras, geloof of geaardheid….

Doelstellingen

Asterix Avo wil graag verder bouwen op het succes van de laatste jaren. Dit wil men doen door de kwaliteit binnen de club steeds te behouden om zo in staat te zijn attractief volleybal te blijven brengen, en dit op alle niveaus. Onze jeugdwerking en het ontwikkelen van jonge talenten zijn dan ook zeer belangrijke activiteiten binnen onze club.

Asterix Avo engageert zich ook om zijn werking ten dienste te stellen van de Belgische nationale ploegen.
Asterix Avo onderhoudt een constructieve relatie met al zijn stakeholders: supporters, sponsors, medewerkers, coaches, speelsters, pers,  overheid en bondsinstanties.

De verdere uitbouw van Asterix Avo is bovendien onderbouwd door een financieel gezonde lange termijn visie.
Het maatschappelijk engagement van Asterix Avo reikt ook verder dan volleybal, maar omvat ook regelmatige deelname aan en ondersteunen van activiteiten met een goed doel.